Đã hai năm rồi kể từ lần cuối tôi được tận hưởng cuộc sống của một người độc thân, nhưng thành thật mà nói, quay trở lại vùng đất ung dung và đầy tự do đó quả thật chẳng phải điều dễ dàng gì. Một mối quan hệ nghiêm túc bền chặt là một thứ gì đó thật đẹp, nhưng thoát khỏi nó lại là một trong những cảm giác tồi tệ nhất trần gian. Thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn đang rất cố tự lái mình đi tiếp trong một cuộc sống không có người tôi từng coi là bạn đời của mình. 

Chúng ta độc thân phần lớn thời gian đầu đời của mình và dĩ nhiên là quay lại với nó chẳng nên là việc gì quá khó, nhưng chẳng hiểu sao đối với tôi nó lại như một loại cực hình. Có một chút mất mát trong tiềm thức cũng như thói quen, nhưng cuối cùng lại chẳng có cách nào bù đắp lại được những lỗ hổng đó.

Bạn bè và người thân, những người biết chuyện của tôi đều bảo rằng những lỗ hổng đó rồi sẽ tự lấp đầy qua thời gian thôi, và chuyện đó sẽ đến thật tự nhiên và thường nhật như cách con người ta luôn có những thói quen mới dần thành hình và đổi chỗ cho những thói quen cũ vậy.  

Thế là tôi dần chấp nhận chuyện mình lại một lần nữa, chân chính là mình, độc thân.


I recently got out of a long-term relationship, and still trying to navigate myself through the real world without a partner by my side. Yes, I am finally single after more than 2 years.

I am not going to lie, being single seemed like a struggle at first to me. You know that feeling when you are forced to give up a good habit or a hobby you have been keeping up with for years. The aftermath feels freaking weird.

You feel like something is substantially missing from your life but you don’t know how to regain it. You feel lost and empty because that habit leaves such a gap in your life. I have been told several times by friends and family that everything takes time for that gap to be contracted or filled up.

The good thing is, I chose to listen to them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.