Ngày đầu ở Đà Lạt, Uyen thấy mình bỗng như một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hoa đã có tuổi đời trên 50 năm. Biết sao giờ, hoa đẹp thì phải chụp, mà chụp rồi thì phải đẹp như này thôi. 

.

Beautiful flowers are meant to be remembered in photographs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.